Công đoàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền