Công đoàn Trung tâm PHTKCN Hàng không: Tổ chức giải giao lưu thể thao