Công đoàn Trung tâm PHTKCNHK chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam