Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập