Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kỷ niệm ngày truyền thống AIS 15-5