Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị mở rộng