Công đoàn Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015.