Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2016