Công đoàn VATM đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất