Công đoàn VATM hưởng ứng lễ ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2017