Công đoàn VATM tặng quà cho học sinh và đồng bào dân tộc xã biên giới tỉnh Hà Giang