Công đoàn VATM tham gia hội chợ Ẩm thực Việt Nam Airlines 2018