Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức cho nữ CBCNV về nguồn tại Sapa- Lào Cai