Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức các hoạt động kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ