Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên là thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng