Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ