Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2016”