Công ty Quản lý bay miền Nam tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ