Công ty Quản lý bay miền Trung tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2021