Công ty Quản lý bay miền Trung thăm Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2018