Công ty Quản lý bay miền Trung: Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ