Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ