Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ