Công ty Quản lý bay Miền Trung tổ chức hoạt động “về nguồn” kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.