Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay quyên góp ủng hộ đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo