Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7