Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay tổ chức giao lưu gặp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3