Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3