Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không nhiệm kỳ 2017 - 2022