Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không nhiệm kỳ 2023 - 2028