Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty chúc mừng Đoàn Thanh niên VATM nhân ngày Truyền thống 26-3