Đoàn công tác Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tặng quà Tết học sinh nghèo vượt khó