Đoàn thể thao Trung tâm Khí tượng hàng không đạt thành tích tốt tại Hội thao Tổng công ty lần thứ XIII