“Gặp gỡ tháng 10” của nữ CNV Công ty Quản lý bay miền Trung