Gặp mặt nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay nhân kỷ niệm 20/10/2021