Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay