Giao lưu bóng chuyền giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không với Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc