Giao lưu hội thao cán bộ công nhân viên nữ Trung tâm KTHK Tân Sơn Nhất với Công ty Quản lý bay miền Nam