Hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Cam Ranh