Hoạt động thể thao chào mừng 20/10/2022 của cán bộ nhân viên nữ Công ty Quản lý bay miền Nam