Hoạt động thể thao chào mừng Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tại Công ty Quản lý bay miền Trung