Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không nhiệm kỳ 2017 - 2022