Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022