Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2018