Hội thi "Trang trí món ăn" chào mừng 89 năm thành lập hội LHPNViệt Nam tại Công ty Quản lý bay miền Trung