Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi tiếng hát Ngành GTVT năm 2014” Cụm thi số III