Khai mạc giải bóng đá ATTECH mở rộng lần thứ III năm 2018 chào mừng 20 năm thương hiệu ATTECH