Khí thế Lễ xuất quân Đoàn thể thao Công ty Quản lý bay miền Nam