Ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên giữa Công ty Quản lý bay miền Trung và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không