Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung